VCSoft Home Budget - Phần mềm quản lý tài chính cá nhân

Cung cấp hệ thống tổng thể trong lĩnh vực quản trị nhân sự, chấm công, tính lương, bảo hiểm xã hội.... Chi tiết

Cung cấp giải pháp tổng thể trong lĩnh vực quản trị trường học. Cho phép liên thông giữa các cấp trong cùng hệ thống.... Chi tiết

Cung cấp giải pháp thương mại điện tử. Giúp cho người bán và người mua giao dịch được thuận tiện nhất... Chi tiết

Cung cấp công nghệ báo điện tử theo mô hình tòa soạn điện tử, sử dụng công nghệ quản trị nội dung CPM... Chi tiết

Copyright © 2019 VietCloud Team