Thiết kế website, Thiết kế web, Thiết kế web chuyên nghiệp

Site map|Hỗ trợ

Văn bản - Luật CNTT

Thiết kế website có chịu thuế GTGT không

Thiết kế website có chịu thuế GTGT khôngDịch vụ thiết kế website, xây dựng website, xây dựng phần mềm,... có chịu thuế GTGT không Nếu có thì mức thuế suất là bao nhiêu
 Trong Luật công nghệ thông tin thì họ không nói rõ thiết kế website là thuộc dịch vụ phần mềm, nhưng trong hướng dẫn Công văn 1857/TCT-PCCS về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với ngành công nghệ thông tin như sau:

1. Về thuế suất thuế GTGT đối với thiết kế website:

Tại điểm 24, mục II, phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định “chuyển giao công nghệ, phần mềm máy tính” không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Tại phụ lục L ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07/2001/TTLT/BKH-TCTK ngày 01/11/2001 của Bộ Kế hoạch Đầu tư và Tổng cục Thống kê hướng dẫn ngành nghề kinh doanh sử dụng trong đăng ký kinh doanh thì thiết kế website (mã ngành 7323-732300) thuộc ngành dịch vụ cung cấp phần mềm.

Và tại công văn số 22099/CT-HTr ngày 3/11/2005 của Cục Thuế thành phố Hà Nội hỏi về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ thiết kế Website và căn cứ hosting (cho thuê máy chủ hoạt động Website), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Hoạt động thiết kế Website là dịch vụ phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.
- Dịch vụ cho thuê máy chủ để hoạt động Website áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Hiện nay, ngành dịch vụ phần mềm được miễn thuế,thiết kế website cũng là một dạng của nó nên được miễn thuế tuy nhiên chỉ được trong 4 năm đầu. Các ngành như cung cấp dịch vụ hosting, domain thì vẫn phải chịu thuế.

Căn cứ vào những quy định trên, thiết kế website không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT (không tính thuế đầu ra nhưng thuế đầu vào cũng không được khấu trừ)

Không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì phần thuế suất ghi dấu x nhé.

2. Về thuế TNDN

Thì bạn xem tại Điều 15 Nghị định 218/2013/NĐ-CP, quy định DN thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất phần mềm được ưu đãi thuế ở mức cao:

Thuế suất 10%, được miễn thuế 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo.

Bình luận