Thiết kế website, Thiết kế web, Thiết kế web chuyên nghiệp

Site map|Hỗ trợ

Công nghệ, giải pháp

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng memcached để xây dựng ứng dụng web .net

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng memcached để xây dựng ứng dụng web .netMemcached là một hệ thống cache hoạt động bằng cách lưu tạm thông tin những dữ liệu bạn hay sử dụng vào bộ nhớ RAM, giúp tăng tốc độ truy xuất và chịu tải cho trang web.
1. Memcached là gì ?


Memcache là một phần mềm hỗ trợ việc lưu các dữ liệu tạm thời lên bộ nhớ RAM, ưu điểm của nó là tốc độ đọc và ghi nhanh hơn rất nhiều so với việc cache lên ổ cứng (kể cả SSD).

Để sử dụng  memcached  cho website được xây dựng bằng ngôn ngữ .net thì cần:

- Download và cài đặt Memcached cho máy chủ tại http://memcached.org/. Xem thêm tại Hướng dẫn cài đặt và quản lý memcached trên window

Chú ý: Mặc định sẽ là 64MB RAM sử dụng cho việc caching, nếu bạn muốn sử dụng nhiều hơn có thể thay đổi giá trị của CACHESIZE tuy nhiên ko nên sử dụng quá 1/3 dung lượng của RAM nhé. Đây là ví dụ về máy chủ của mình đang sử dụng ram 2G

- Download và add thư viện Memcached clients vào ứng dụng: Enyim Memcached (Nếu là PHP thì thêm phần mở rộng php-memcache) để read/write dữ liệu


Mô hình hoạt động của memcahed:

memcached-architecture


2. Cách sử dụng memcached

- Mở Visual Studio, tạo project mới và add reference thư viện Enyim.Caching đã download ở trên

Add Reference

Thêm vào web.config or app.config:

Enyim Memcached Config

và:

Enyim Memcached Config

Và đây là ví dụ minh họa code:

Enyim Memcached Code

Chúc các bạn thành công!

 

Bình luận