VCSoft Home Budget - Phần mềm quản lý tài chính cá nhân

Thông tin sản phẩm Giải pháp

Giải pháp Quản trị trường học - VCSoft SMS 2010

Giải pháp Quản trị trường học - VCSoft SMS 2010Trong thực tế hiện nay, việc ứng dụng CNTT vào trong lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo còn rất hạn chế, có chăng thì vẫn còn đơn lẻ và chưa đồng bộ. Sự trao đổi giữa giáo viên, học sinh, phụ huynh và cộng đồng còn rất hạn chế. Việc quản lý hành chính, học tập,… còn nặng nề và chiếm nhiều thời gian của giáo viên.1.    Giới thiệu

Trong thực tế hiện nay, việc ứng dụng CNTT vào trong lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo còn rất hạn chế, có chăng thì vẫn còn đơn lẻ và chưa đồng bộ. Sự trao đổi giữa giáo viên, học sinh, phụ huynh và cộng đồng còn rất hạn chế. Việc quản lý hành chính, học tập,… còn nặng nề và chiếm nhiều thời gian của giáo viên.

Xuất phát từ thực tế đó, chúng tôi đã hợp tác cùng các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục phân tích và xây dựng nên giải pháp Quản trị trường học VCSoft SMS 2010 với mục tiêu mang lại sự tiện ích nhất cho Nhà quản lý – Giáo viên – Học sinh – Phụ huynh và Xã hội.

Thông qua môi trường Internet và viễn thông (điện thoại di động, điện thoại cố định,…) để gắn kết mối quan hệ giữa học sinh với nhà trường – Giữa nhà trường và gia đình  và giữa gia đình với xã hội. Phụ huynh học sinh có thể tra cứu các thông tin như: Thời khóa biểu, Kết quả học tập, lịch thi, lịch hoạt động ngoại khóa,… qua mạng Internet, qua dịch vụ SMS và điện thoại cố định. Phụ huynh học sinh sẽ không còn lo ngại về việc đến trường của con em mình. Bất cứ lúc nào, ở đâu, thời gian nào, phụ huynh cũng có thể kiểm tra và nắm bắt được các thông tin về tình hình học tập của con em mình.

Với các quy trình chặt chẽ, thống nhất, giải pháp VCSoft SMS 2010 đảm bảo rằng việc quản lý, tác nghiệp sẽ được đồng nhất trong toàn bộ các phòng ban. Việc lưu chuyển dữ liệu được dễ dàng và ngay lập tức. Ngoài ra, giải pháp còn đảm bảo rằng các thông tin luôn được sẵn sàng, cung cấp cho phụ huynh học sinh một cách tự động.
Hướng tới xây dựng giải pháp quản lý nhà trường toàn diện xuyên suốt giữa các cấp học: Từ mẫu giáo đến Tiểu học, Từ tiểu học đến THCS và từ THCS đến THPT. Hơn nữa, giải pháp còn kết nối liên thông với hệ thống của Sở giáo dục, Bộ giáo dục hình thành một môi trường thông tin điện tử, tạo lòng tin cho phụ huynh học sinh và tạo dựng một nền tảng vững chắc cho chiến lược phát triển trường học điện tử hiện đại trong tương lai.

1.1 Trên phương diện Quản lý giáo dục:

    Giải pháp sẽ góp phần phổ biến nhanh chóng các thông tin, chính sách, Kế hoạch về giáo dục – đào tạo, các quy định, quy chế đến các trường học. Giúp việc lưu trữ, tra cứu và tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng và chính xác, hoạch định các chiến lược phát triển trên cơ sở những báo cáo phân tích, thống kê toàn diện và sâu sắc.
 
1.2 Đối với giáo viên

Giải pháp sẽ giúp giảm thiểu thời gian, tăng độ chính xác cho việc tổng kết điểm, tổng kết kết quả học tập, lưu điểm vào sổ sách, nắm bắt nhanh các thông tin về giảng dậy, thời khóa biểu, lịch công tác, tình hình lớp học, nhận thông báo lịch trông thi, thông tin kế hoạch thi cử của nhà trường, nhận lời nhắn của phụ huynh và gửi thông báo quan trọng đến học sinh và phụ huynh trong trường hợp cần thiết

1.3 Đối với phụ huynh


Giải pháp giúp phụ huynh nắm bắt kịp thời tình hình học tập của con em thông qua các cổng giao tiếp: Website, Email, điện thoại di động, iPod, điện thoại cố định…. Với các chức năng: Học bạ điện tử, Sổ tay điện tử. Học sinh và phụ huynh có thể biết được thời khóa biểu, lịch hoạt động ngoại khóa, giáo viên giảng dậy, tình hình đến lớp, kết quả học tập, tra cứu điểm thi, nhận xét của giáo viên về con em mình, trao đổi trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm, nhận thư mời họp phụ huynh, các thông báo từ nhà trường, hay từ phía giáo viên, hoặc lớp học, từ đó nâng cao nhận thức về quá trình học tập của bản thân mình.

1.4 Đối với học sinh

    Giải pháp giúp học sinh cập nhật kịp thời thông báo lịch thi, điểm thi và các thông báo ôn tập, trao đổi trực tiếp với giáo viên chuyên môn, nhận bài tập, tài liệu và sự trợ giúp của giáo viên.

2.    Tính năng nổi bật

Kiến trúc tổng thể


 
Kiến trúc chức năng
 


Giải pháp mở rộng:

Với kiến trúc mở cho phép hệ thống có thể chạy độc lập từng module chức năng, nghiệp vụ một như: Quản lý điểm thi chạy độc lập, Quản lý sinh viên chạy độc lập,….. Điều này làm cho hệ thống trở lên đơn giản, dễ tích hợp thêm chức năng cao cấp mới và bỏ đi các nghiệp vụ không cần thiết mà không ảnh hưởng đến hoạt động liên tục của hệ thống. Tuy nhiên, mặc dù chạy độc lập, nhưng hệ thống hoàn toàn có khả năng kết nối và tích hợp uyển chuyển với nhau, tạo nên một hệ thống quản lý tổng thể và toàn diện.

Hệ thống VietCloud đảm bảo khả năng hỗ trợ đa phương tiện như: tương tác web, Email, Mobile SMS, video, online chat…. Dịch vụ Mobile SMS sẽ được cung cấp bởi đối tác thứ ba và tích hợp hoàn hảo với hệ thống VCSoft SMS 2010.

2.1 Quản lý tuyển sinh

a) Mô tả
Cho phép đăng ký tuyển sinh
b) Các chức năng chính
- Đăng ký tuyển sinh
- Kết nhập dữ liệu tuyển sinh, tiếp nhận, phân lớp, lập mã cho các học sinh khóa mới

2.2 Quản lý Hồ sơ học sinh (Học bạ điện tử)
a) Mô tả
    Cho phép quản lý hồ sơ, quá trình của học sinh
b) Các chức năng chính
•    Quản lý hồ sơ học sinh
•    Tìm kiếm học sinh
•    Cập nhật hồ sơ chuyển lớp
•    Hồ sơ chuyển trường
•    Hồ sơ chuyển đến
•    Hồ sơ cá biệt
•    Hồ sơ bỏ học
•    Sổ điểm
•    Sổ điểm danh
•    Tổng kết cuối kỳ
•    Tổng kết cuối năm
•    Quản lý khen thưởng, kỷ luật, điểm rèn luyện, danh hiệu thi đua, các hoạt động của học sinh
•    Hạnh kiểm
•    Đánh giá học lực học sinh
•    Đánh giá danh hiệu thi đua
•    Xếp thứ hạng
•    Tra cứu học sinh
•    Xét duyệt tốt nghiệp

2.3 E–Learning
a) Mô tả
    Cho phép tạo các khóa học trực tuyến, giáo viên và học sinh có thể trao đổi trực tiếp với nhau thông qua các công cụ của hệ thống: Chat online, webcam, công nghệ đa phương tiện… Cung cấp tài liệu tham khảo, tạo ngân hàng đề thi và tổ chức thi tuyển cho học sinh tham gia khóa học.
b) Các chức năng chính
•    Giảng dậy trực tuyến
•    Tạo bài giảng – Giáo án điện tử
•    Quản lý học tập
o    Tổng hợp và phân loại kết quả học tập theo từng kỳ, năm, theo từng khóa học
o    Xét lên lớp hàng năm, tốt nghiệp, quản lý phát văn bằng chứng chỉ
•    Quản lý và Tổ chức thi
o    Phân chia phòng thi
o    Đánh số báo danh
o    Đăng ký thi
o    Theo dõi tiến độ thi
•    Thi trắc nghiệm
•    Thư viện giáo trình điện tử
•    Phần mềm, tiện ích hỗ trợ giảng dậy

2.4 Quản lý điểm – Sổ điểm điện tử
a) Mô tả
    Cho phép quản lý kết quả học tập của học sinh
b) Các chức năng chính
•    Nhập điểm
•    Tính điểm
•    Tổng hợp kết quả học tập
•    Chuyển điểm lên phòng đào tạo

2.5 Sổ tay liên lạc điện tử
a) Mô tả
    Cho phép tạo sự tương tác và liên hệ giữa Nhà trường – Giáo viên – Phụ huyenh – Học sinh – Xã hội. Thông tin đảm bảo luôn được sẵn sàng để phụ vụ tra cứu và trao đổi 24/24.
b) Các chức năng chính
•    Xem thời khóa biểu
•    Xem thông tin giáo viên giảng dậy
•    Nhận và xem thông báo từ nhà trường
•    Nhận và xem thông báo từ giáo viên
•    Nhận và xem thông báo từ lớp học
•    Nhận và xem thông báo từ Hội phụ huynh học sinh
•    Thông báo khẩn đến phụ huynh, học sinh trong trường hợp khẩn cấp

2.6 Giám sát học sinh
a) Mô tả
    Cho phép Phụ huynh thông qua Internet có thể theo dõi tình hình đến lớp và ngồi học của con em mình qua hệ thống Camera được gắn tại trường học
b) Các chức năng chính
•    Xem hình ảnh trực tiếp được truyền tải từ camera

2.7 Dịch vụ SMS/Phone
a) Mô tả
    Cho phép phụ huynh và học sinh có thể đăng ký để nhận được các thông báo của nhà trường, kết quả học tập, lịch thi một cách tự động qua email và SMS được gửi đi từ hệ thống.
b) Các chức năng chính
-    Gửi tin nhắn tình hình học tập của học sinh cho phụ huynh
-    Gửi thư mời họp cho phụ huynh
-    Báo lịch thi của trường cho giáo viên, phụ huynh
-    Báo điểm tự động cho học sinh, phụ huynh
-    Tra cứu điểm thi
-    Giám sát học sinh: Cho phép phụ huyenh kết nối với hệ thống của nhà trường và theo dõi trực tiếp xem con em mình đang học ra sao,…
-    Thông báo thông tin tuyển sinh, kết quả tuyển sinh
-    Trung tâm tư vấn, giải đáp thắc mắc của tuổi học trò

2.8 Website – Dịch vụ khai thác thông tin
a) Mô tả
    Cho phép nhà trường nhanh chóng công bố các thông tin về chủ trương, định hướng, các chính sách, kế hoạch, đào tạo tuyển sinh, điểm thi, lịch học, đăng ký …
b) Các chức năng chính
•    Tin tức
•    Thời khóa biểu

2.9 Quản lý tài chính
a) Mô tả
    Cho phép quản lý tài chính của trường
b) Các chức năng chính
•    Tính lương
•    Quản lý tiền học phí và các khoản thu khác
•    Quản lý phân bổ quỹ học bổng, xét duyệt học bổng
 
2.10 Quản lý giáo viên
a) Mô tả
Cho phép quản lý toàn bộ hồ sơ, cập nhật quá trình làm việc, tra cứu thông tin của tất cả cán bộ và giáo viên trong trường
b) Các chức năng chính
•    Quản lý sơ yếu lý lịch, hồ sơ cán bộ, quan hệ gia đình, khen thưởng kỷ luật
•    Quản lý các quá trình như: Đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứ khoa học, …
•    Quản lý lương, phụ cấp, trợ cấp, bảo hiểm, hợp đồng lao động, nghỉ việc, thôi việc.

2.11 Quản lý thư viện
a) Mô tả
    Cho phép quản lý toàn bộ sách trong thư viện, quá trình mượn trả của học sinh
b) Các chức năng chính
•    Quản lý sách
•    Quản lý mượn trả

2.12 Quản lý cơ sở vật chất

a) Mô tả
    Cho phép quản lý toàn bộ cơ sở vật chất trong trường: Tài sản, phòng học, phòng thực hành,…
b) Các chức năng chính
•    Quản lý tài sản: Bán ghế, máy tính, dụng cụ thí nghiệm,…
•    Quản lý phòng học và phòng thực hành

2.13 Quản lý giáo vụ
a) Mô tả
Cho phép Lập kế hoạch và Xây dựng thời khóa biểu tối ưu và đồng bộ cho toàn hệ thống trường. Theo dõi và phân bổ giáo viên giảng dậy, tổng hợp thời gian dậy của bộ môn, giáo viên, phân bổ sử dụng phòng học, phòng thực hành,…
b) Các chức năng chính
•    Cấp cơ sở vật chất
•    Lập kế hoạch giảng dậy
•    Theo dõi giảng dậy
•    Quản lý học tập
o    Tổng hợp và phân loại kết quả học tập theo từng kỳ, năm, theo từng khóa học
o    Xét lên lớp hàng năm, tốt nghiệp, quản lý phát văn bằng chứng chỉ
•    Quản lý và Tổ chức thi
o    Phân chia phòng thi
o    Đánh số báo danh
o    Đăng ký thi
o    Theo dõi tiến độ thi
o    Đánh mã phách và chia túi bài thi

2.14 Đánh giá
a) Mô tả
    Cho phép thu thập và tổng hợp thông tin giúp lãnh đạo nhà trường đưa ra được những đánh giá về tình hình hiện tại của giáo viên, chất lượng học sinh và chất lượng đào tạo của nhà trường.
b) Các chức năng chính
•    Đánh giá về Tổ bộ môn
•    Đánh giá về giáo viên
•    Đánh giá về các khối lớp học
•    Đánh giá về học sinh
•    Đánh giá về chất lượng đào tạo

2.15 Thống kê báo cáo

a) Mô tả
    Cho phép xem và đưa ra các báo cáo thống kê về tình hình hiện tại của nhà trường (Theo mẫu của trường và Bộ giáo dục đào tạo)
b) Các chức năng chính
- Thống kê báo cáo về Học sinh
•    Bảng điểm học sinh
•    Bảng điểm tổng hợp của học sinh
•    Thống kê tổng hợp kết quả học tập
•    Hồ sơ lý lịch học sinh
•    Tổng hợp lưu chuyển hồ sơ học sinh
•    Danh sách đăng ký dự xét tốt nghiệp
-    Thống kê báo cáo về giáo viên
•    In bảng phân công giảng dậy
•    Báo cáo tổng hợp số học sinh theo giáo viên
•    Báo các tổng số tiết dậy
•    In ấn hồ sơ giáo viên
•    Thống kê tỷ lệ trung bình môn
•    Báo cáo thống kê danh sách giáo viên
•    Báo cáo giáo viên
•    Báo cáo giáo viên theo trình độ chuyên môn
•    Danh sách nghỉ hưu

3.    Lợi ích của hệ thống phần mềm đem lại

-    Tin học hóa hầu hết các nghiệp vụ trong trường, giảm khối lượng công việc cho giáo viên giúp giáo viên tập trung hơn với chuyên môn
-    Tăng cường giám sát, thanh kiểm tra, giảm thiểu tiêu cực
-    Tăng cường sự liên hệ và trao đổi giữa Sở giáo dục - Nhà trường với Phụ huynh – Học sinh và Xã hội
-    Tăng doanh thu: Có dịch vụ miễn phí, có dịch vụ phụ huynh đăng ký phải chịu một khoản chi phí
-    Tổng hợp và cung cấp các thông tin dự báo kịp thời. Giúp cho việc ra quyết định của các Nhà quản trị được chính xác nhất

4.    Làm sao để sử dụng sản phẩm | Đặt mua | Dùng thử

-    Dùng miễn phí
Khách hàng có thể sử dụng sản phẩm miễn phí bằng cách Đăng ký với chúng tôi. Sau khi nhận được yêu cầu dung sản phẩm. Chúng tôi sẽ khởi tạo thông tin cho khách hàng. Sau đó, bạn chỉ việc làm theo hướng dẫn của chúng tôi là đã có thể sử dụng sản phẩm VCSoft SMS 2010 của chúng tôi.

Sử dụng tốt nhất cho các trường học có số học sinh, giáo viên dưới 800 người

Đăng ký

-    Dùng có trả phí
Khi bạn thực hiện trả phí, bạn sẽ có được đầy đủ các tính năng mạnh mẽ nhất để có thể thực hiện tốt công tác Quản trị tại đơn vị mình

Sử dụng tốt nhất cho các đơn vị có trên 800 giáo viên, học sinh
Đăng ký

5.    Chế độ bảo hành

Áp dụng chế độ bảo hành vĩnh viễn cho sản phẩm này

6.    Ứng dụng tùy chọn

-    Các chức năng có thể thêm tách và hoạt động độc lập
-    Hệ thống website cho đơn vị
-    Tích hợp với dịch vụ SMS của hãng thứ ba để cung cấp dịch vụ tra cứu, thông báo bằng công nghệ Mobile
-    Có thể tích hợp với các hệ thống phần cứng: Điểm danh bằng thẻ từ, vân tay, gửi xe,…
-    Ngôn ngữ khác

7.    Thông số kỹ thuật

-    Hệ thống chạy trên nền Web
-    Được phát triển trên công nghệ .NET, CSDL SQL Server 2008
-    Sử dụng công nghệ mã hóa SHA256
-    Cơ chế quản lý dữ liệu tập trung
-    Hỗ trợ sử dụng trên môi trường PC hoặc Mobile
-    Ngôn ngữ: Tiếng Việt

8.    Một số hình ảnh

Copyright © 2019 VietCloud Team