Thiết kế website, Thiết kế web, Thiết kế web chuyên nghiệp

Site map|Hỗ trợ

Văn bản - Luật CNTT

Hướng dẫn các thủ tục hành chính khi xây dựng websiteTất cả cá nhân, thương nhân, tổ chức tại Việt Nam, hoặc thương nhân nước ngoài có chi nhánh, VPĐD tại Việt Nam khi thiết lập website đều phải thực hiện các thủ tục dưới đây.

Thiết kế website có chịu thuế GTGT khôngDịch vụ thiết kế website, xây dựng website, xây dựng phần mềm,... có chịu thuế GTGT không Nếu có thì mức thuế suất là bao nhiêu

Luật Công nghệ thông tin được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 09 thông qua ngày 29.6.2006. Luật CNTT bao gồm 06 chương, 79 điều.

Nghị định số 712007NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin

Nghị định số 352007NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng

Nghị định số 632007NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Thông tư số 092008TT-BCT Hướng dẫn Nghị định Thương mại điện tử về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử

Nghị định số 902008NĐ-CP quy định về chống thư rác quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan

Thông tư số 782008TT-BTC Hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 272007NĐ-CP ngày 23 tháng 2 năm 2007 về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

Thông tư số 072008TT-BTTTT Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử cá nhân trong Nghị định số 972008NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet

Thông tư số 032009TT-BTTTT Quy định về mã số quản lý và mẫu giấy chứng nhận mã số quản lý đối với nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet

Nghị định số 282009NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet