VCSoft Home Budget - Phần mềm quản lý tài chính cá nhân

Thông tin Dịch vụ

Thiết kế logo

Thiết kế logoLogo là tín hiệu tạo hình thẩm mỹ có cấu trúc hoàn chỉnh chứa đựng một lượng thông tin hàm súc biểu đạt lực năng hoạt động của một công ty, một tổ chức, một hoạt động (như một cuộc thi, phong trào...) hay một ban nhóm. (ở Việt Nam logo còn được goi là biểu trưng)


Copyright © 2018 VietCloud Team