Thiết kế website, Thiết kế web, Thiết kế web chuyên nghiệp

Site map|Hỗ trợ

Dành cho Quản trị web

Single Sign-On Enterprise Security for Web Applications (SSO)

Single Sign-On Enterprise Security for Web Applications (SSO)Giới thiệu kỹ thuật đăng nhập một lần cho các ứng dụng web khác nhau sử dụng Token để xác thực
Một doanh nghiệp thường có nhiều ứng dụng web khác nhau. Thông thường, người dùng muốn sử dụng ứng dụng nào sẽ phải sử dụng tài khoản để đăng nhập vào ứng dụng đó. Việc này gây khá mệt mỏi cho người dùng vì liên tục phải đăng nhập và thoát ra.

Bài viết sau sẽ giới thiệu giải pháp đăng nhập một lần của Microsoft để sử dụng tất cả các ứng dụng. Người dùng nội bộ có thể sử dụng Windows authentication để xác thực, còn người dùng bên ngoài có thể sử dụng tài khoản được cấp để đăng nhập vào hệ thống.

Mô hình tổng quan

ms972971.singlesignon_01(en-us,MSDN.10).gif


Mô hình tương tác giữa các tầng

ms972971.singlesignon_02(en-us,MSDN.10).gif


Mô hình CSDL

ms972971.singlesignon_04(en-us,MSDN.10).gif

Project xác thực Login

ms972971.singlesignon_09(en-us,MSDN.10).gif

Project Test Login

ms972971.singlesignon_10(en-us,MSDN.10).gif


Download toàn bộ mã nguồn


Các bước cài đặt ví dụ mẫu:


1. Các đặt file vừa down về
2. Tạo DB SQL
3. Execute file .sql để tạo các Table
4. Cấu hình AppLaucher và AppTest vào IIS
5. Chạy thử

Link bài viết gốc

Bình luận