VCSoft Home Budget - Phần mềm quản lý tài chính cá nhân

Thông tin sản phẩm Giải pháp

Phần mềm Quản lý tài chính cá nhân VCSoft Home Budget 1.0

Phần mềm Quản lý tài chính cá nhân VCSoft Home Budget 1.0Bạn muốn làm chủ tương lai! Bạn muốn làm chủ đồng tiền của mình! Hay là bạn muốn chữa trị túi liền luôn rỗng, chưa hết tháng đã hết tiền! Đây là phần mềm quản lý tài chính cá nhân hoàn toàn miễn phí. Giúp bạn dễ dạng kiểm soát các khoản chi tiêu, quản lý thu nhập để giữ gìn tài sản, quản lý đầu tư và lập kế hoạch thu chi giúp bạn luôn có nguồn thu ổn định, lâu dài đảm bảo cho cuộc sống của bạn cùng gia đình mình.


VCSoft Home Budget

1)    Tính năng nổi bật


(1) Quản lý, kiểm soát chi phí


Giúp bạn dễ dạng quản lý các khoản chi theo từng khoản mục, ngân sách và từng thành viên

(2) Quản lý, phân bổ nguồn thu

Giúp bạn quản lý toàn bộ các nguồn thu của mình và phân bổ vào các tài khoản khác nhau

(3) Quản lý ngân sách

Giúp bạn tạo các ngân sách và quản lý dòng thu - chi của mình dựa trên các ngân sách đã tạo

(4) Quản lý tài khoản

Giúp bạn tạo các tài khoản (tương tự như tài khoản ngân hàng) và quản lý tiền theo các tài khoản này. Việc tạo ra các tài khoản sẽ giúp bạn dễ dàng ra các quyết định chi tiêu, đầu tư,...

(5) Quản lý khách hàng (người hưởng lợi)

Giúp bạn tạo ra danh sách các thành viên nhân tiền từ việc thu -  chi của bạn

(6) Kế hoạch Thu-Chi

Giúp bạn lập kê hoạch và ra quyết định tài chính cho hầu hết các sự kiện trong cuộc đời mình. Ví dụ như kế hoạch đi học, vay vốn, mua nhà, trả nợ, về hưu…

(7) Báo cáo

Giúp bạn theo dõi chính xác dòng tiền đến và đi. Tình trạng tài chính tại các thời điểm và cân đối thu chi trong tháng


2)    Tải phần mềm miễn phí

VCSoft Home Budget

Sau khi cài đặt xong, bạn sử dụng thông tin sau để đăng nhập vào phần mềm:

Tên đăng nhập:    admin
Mật khẩu:               123456

Để hoạt động, phần mềm yêu cầu máy tính phải được cài đặt:

- Microsoft Office 2007+
- .net frame work 3.5

Nếu gặp khó khăn trong việc cài đặt và sử dụng phần mềm, vui lòng liên hệ theo địa chỉ mail service@vietcloud.net để được hỗ trợ

3)    Một số hình ảnhCopyright © 2019 VietCloud Team